คำถามที่พบบ่อย

  • การเชื่อมต่อกับเครือข่าย eduroam ทำได้อย่างไร
  • การใช้งานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถตั้งค่าการใช้งานได้ตามคู่มือ